יניב יהודה אייגר (חיפה, 1981) הוא מבקר אמנות וכותבאוצר ויוצר.

Ⓒ YYE

IG

FB

Email

Photo: Natasha Bardin

En | עב